3A

12V-3A კვების ბლოკი 25 ლარი

5A

12V-5A კვების ბლოკი 40 ლარი

10A

12V-10A კვების ბლოკი 40 ლარი

7A

12V-7A კვების ბლოკი 50 ლარი

10A

12V-10A კვების ბლოკი 75 ლარი

10A

12V-10A კვების ბლოკი 140 ლარი

20A

12V-20A კვების ბლოკი 170 ლარი

CDS © 2019